Entalpia soojustagasti

Zehnder gruppi kuuluva CORE Energy Recovery Solutions poolt toodetud entalpia soojusvaheti suudab lisaks kõrgele soojustagastusele tagastada väljatõmmatavast õhust ka olulise osa niiskust sissepuhutavale õhule.

Eesti põhjamaiselt pika kütteperioodi vältel võib tihti ruumide normidekohase õhuvahetuse korral siseõhk liiga kuivaks jääda.

Zehnder entalpia soojusvaheti toimib spetsiaalse Microban® membraani abil ilma igasuguse täiendava energiakuluta. Soojusvahetis on väljatõmmatava õhu poolel talvel osarõhk kõrgem (niiskem ja soojem õhk) kui õhuvõtul (kuiv ja külm õhk) mistõttu liiguvad vee auru molekulid kõrgema osarõhuga poolelt madalamale. Vee auru ülekandmisel on välditud mistahes saasteainete ja lõhnade liikumine eri õhuvoolude vahel tulenevalt nanomembraani struktuurist.

Kütteperioodil aitab niisksutagastus langetada oluliselt plaatsoojusvaheti külmumispiiri (tagastades olulise osa niiskusest jääb ära jäätumise oht) mis omakorda säästab külmakaitse energiat.
Kõrgema niiskussisaldusega sissepuhke õhk aitab vähendada elektrienergia kulusid, mis tavaliselt läheksid õhu niisutamisele.

Suvisel perioodil, kui ruume jahutatakse, siis säästab niiskustagastus konditsioneeri tarbitavat elektrienergiat kuna ruumide siseõhk on kuivem (välisõhu niiskus tagastatakse ruumidest tulevale väljatõmbele).