Privaatsuspoliitika

Ettevõte Savener OÜ (Savener) hoolib klientide ja e-poe külastajate privaatsusest ning selle hoidmiseks oleme loonud privaatsuspoliitika põhimõtted. Põhimõtete loomisel oleme lähtunud sellest, et kõik kliendiandmed mida kogume oleks hoitud  tänapäevaste standardite ning õigusaktidele vastavalt. Kuna tehnoloogilised võimalused ning õigusaktid aegajalt muutuvad, siis muudame ka vastavalt sellele oma poliitikat (sh küpsiste ehk cookies kasutamise tingimusi), palun võta aega meie privaatsusmeetmetega tutvumiseks ning külasta aegajalt neid tingimusi uuesti, et muudatustega kursis olla.

Isikuandmete kogumineja kasutamine

Savener võib koguda järgmisi andmeid:

 • Andmed mida sisestate e-poodi kasutades kas kasutajaks registreerides, pakkumust pärides (nt venitlatsiooni eskiisi pärides) või ostu sooritades: Kasutaja poolt avaldatud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress; 
 • E-poe kasutamise informatsioon (viiteallikas, brauseri tüüp ja versioon, IP aadress, geograafiline asukoht, külastuse pikkus ja lehekülgede vaatamised, veebisaidil navigeerimine ja külastuse aeg.
 • Lisaks võime kasutada kolmanda osapoolte teenuseid (nt Google Analytics, Hotjar jt), et koguda, jälgida ning analüüsida infot meie ja teievaheliste toimingute kohta, seal hulgas meilt soetatud kaupade ja teenuste kohta.
 • Kaupade ostmisel kogutud andmed: kasutaja arveldusarvenumber, makse algus- ja lõpukuupäev, viivituses olev summa, ostukorvi sisu.
 • Muu teie poolt Savenerile edastatud informatsioon.

Savener võib kasutada teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kasutajakogemuse paremaks muutmiseks
 • Teie poolt soetatud kaupade ja teenuste pakkumiseks, tarnimiseks, arveldamiseks
 • Teenuste detailide täpsustamiseks ühenduse võtmiseks
 • Teie poolt täpsustatud dokumentatisooni saatmiseks
 • Nõusoleku korral infokirjade saatmiseks uute teenuste ning toodete kohta
 • Teiega ühendust võtmiseks, et küsida nõusolekut teenuste ja kaupade soetamise kogemuse jagamiseks meie turundus ja müügikanalites
 • Teie poolt esitatud päringute ja tagasiside ning ka kaebuste menetlemiseks

Isikuandmed jakolmandad isikud

Savener kasutab oma igapäevases töös kolmandate osapoolte tooteid ja teenuseid kelle abil Savener oma tooteid ja teenuseid pakub, nendeks on:

 • Veebimajutuse ja veebilehe haldurid
 • Raamatupidamise teenust ja veebipõhist raamatupidamisprogrammi pakkuvad ettevõtted
 • Veebilehe analüüsi, monitoorimise ja haldusteenuse pakkujad
 • Maksete teostamiseks Maksekeskus AS
 • E-posti teenuse pakkujad
 • Transport-teenust pakkuvad ettevõtted
 • Muud koostööpartnerid

Savener edastab teie andmed koostööpartneritlee ulatuses mis on vajalik teenuse osutamiseks ja kaupade tarnimiseks. Savener e-pood sisaldab linke teiste ettevõtete veebilehtedele ja teenustele. Palun lugege hoolikalt selliste kolmandate isikute privaatsuspoliitikaid. Savener ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikate ja/või -praktika eest.

Isikuandmeteturvalisus

Savener rakendab isikuandmete turvalisuse tagamiseks mõistlikke tehnoloogilisi ning oganisatoorseid meetmeid. Registreeritud kasutaja puhul saate igal ajal oma andmeid vaadata ning muuta. Te võite alati meie poole pöörduda ning oma isikuandmete salvestamise ja töötlemise nõusoleku tühistada, samuti oma andmete töötlemise kohta infot pärida.

Isikuandmeteavalikustamine

Avalikustame isikuandmed ainult juhtudel kui see on vajalik, lisaks võime avalikustad andmed kui:

 • Seadus seda nõuab
 • Meie seadustlike õiguste tõendamiseks ja/või kaitsmiseks (seal hulgas teistele informatsiooni jagamine et ennetada pettusi ning vähendada krediidiriske)
 • Õiguslike menetluste raames

Küpsised

Küpsis (cookie) on väike andmefail mis salvestatakse veebilehitseja poolt automaatselt kasutaja seadmesse. Küpsisefailid ei ole ohtlikud, nende abil osutame oma teenuseid. Ka meie partnerid ja teenusepakkujad võivad teile küpsiseid saata.

Kuidas hallada küpsiseid oma veebilehitsejas leiad siit: https://www.aboutcookies.org/

Savener kontaktid

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta Saveneri poolt, saatke meile e-mail aadressil info@zypho.ee