Kuidas valida ventilatsiooni­süsteemi?

Võime julgelt väita, et ventilatsioonisüsteem on vajalik kõikides tänapäevastes eluhoonetes.

Ilma energiatagastuseta ventilatsioonisüsteemid (värskeõhuventiilid) ei vasta tänastele energiatõhususnõuetele.

Milline energiatagastusviis valida?

Energiatagastuse meetodid ventilatsioonisüsteemidel jagunevad:

  • plaatsoojusvahetid
  • rootorsoojusvahetid
  • entalpia plaatsoojusvahetid

Plaatsoojusvahetiga ventilatsiooniseadmed võimaldavad kõrgeimat energiatagastust just meie kliima keskmistel talvistel temperatuuridel (+10…-5*C). Madalamatel välistemperatuuridel on vajalik rakendada külmakaitse meetmeid (eelkütte kalorifeer, sissepuhke õhuvooluhulga vähendamine).

Kõrge energiatagastusega plaatsoojusvahetiga venitlatsiooniseadmel puudub järelkütte vajadus.

Rootorsoojusvahetiga ventilatsiooniseadmed võimaldavad mõnevõrra madalamat energiatagastust kuid vajavad vähem külmakaitse energiat.

Madalamast energiatagastusest tulenevalt on vajalik sissepuhkeõhku lisaks kütta.

Rootorsoojusvahetis segunevad osaliselt sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulgad mistõttu kortermajades ei ole lubatud mitme korteri ventileerimine läbi sama agregaadi. Rootorsoojusvaheti suudab osaliselt tagastada ka väljatõmbeõhus sisalduvat niiskust sissepuhke õhule.

Kuna rootorsoojusvaheti efektiivsus sõltub olulisel määral rootorvaheti pöörlemise juhtimisest (pidevas liikumises detailid) on oluline, tööiga silmas pidades, kasutada ainult kvaliteet-tootjate agregaate.

Entalpia soojusvaheti ehk niiskustagastusega plaatsoojusvaheti on oma olemuselt plastikust plaatsoojusvaheti mille “plaadid” on valmistatud spetsiaalsest nano- membraanist.

Membraani struktuur on selline, et ainult veeauru molekuli suurused ühendid võivad liikuda ühelt membraani poolelt teisele.

Lihtsa võrdlusena võib tuua kvaliteetse niiskust läbi laskva suusajope- vee aur liigub läbi kanga välja aga vihm sisse ei pääse.

  • Entalpia soojusvahetis on ühendatud rootorsoojusvaheti ja plaatsoojusvaheti positiivsed omadused.
  • Entalpia soojusvaheti on kõrge energiatagastusega, kuid samas külmakindel (tulenevalt niiskuse tagastamisest väheneb oluliselt külmumise oht).
  • Entalpia soojusvaheti väldib pikkadel talvekuudel ruumide siseõhu liigkuivust hoides samal ajal sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulgad omavahel rangelt eraldatuna.

Kas tsentraalne või detsentraalne ventilatsioonisüsteem?

Ventilatsioonisüsteem jaguneb tsentraalseks ja detsentraalseks.

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem

Detsentraalne ventilatsioonisüsteem

Tsentraalseõhujaotuse korral tagatakse hoone kõikide ruumide õhuvahetus ühe keskse ventilatsiooniagregaadi ja torustikuga.

Detsentraalse õhujaotuse korral paigaldatakse erinevatesse ruumidesse eraldi lokaalsed ventilatsiooniagregaadid. Ära jäävad torustikud. Kasutatakse pigem olemasolevate hoonete (osalisel) rekonstrueerimisel. Puuduseks tsentraalse süsteemiga võrreldes on väiksemad õhuvooluhulgad ja kõrgem müratase.

Zehnderi ventilatsioonikomplekti “Pane Ise Kokku” kohta saad lugeda siit. https://savener.ee/ventilatsioonikomplekt-pane-ise-kokku/