Milline õhujaotussüsteem valida?

Ventilatsioonisüsteemid võime jaotada tsentraalseks ja detsentraalseks.

Tsentraalse õhujaotuse korraltagatakse hoone kõikide ruumide õhuvahetus ühe keskse ventilatsiooniagregaadija torustikuga.

Tsentraalse õhujaotussüsteemi korral on tänapäeval võimalik valida konventsionaalsete metall- ja hügieeniliste plastkanalite vahel.

Metallkanalite (spiraalvaltsplekk kanalite) peamiseks puuduseks on hügieeni tagamine torustikus. Metalli pind (valtsid, metall ise, võimalik korrosioon või oksüdeerumine) ja liitmike ühendused (needid, kruvid) on ideaalseks mustuse haakumise pinnaks. Metallkanalite sisepind on paljudel tootjatel tehasest tulles õline, mis veelgi suurendab tolmu ja mustuse naket.

Metallkanaleid puhastades ei ole võimalik tagada õhujaotussüsteemi hügieenilisust, mistõttu kaasaegsel eluhoonel oleks mõistlik eelistada plastist õhujaotussüsteemi.

Painduvad komposiitkanalid omavad enamjaolt hügieenilist ja antistaatilist sisepinda ning väldivad mustuse ladestumist kanalite sisepindadele. Juhul kui kanaleid on vaja puhastada, on seda äärmiselt lihtne teha spetsiaalse pehme Zehnderi puhastusharjaga.  Samuti on paindkanalitel baseeruva süsteemi koosteloogika erinev metallkanalite omast.

Metallkanalite korral läbivad magistraalkanalid erinevaid ruume ning vajavad heli leviku ja õhuvoolu müra takistamiseks hoolikat planeerimist ja lisa mürasummuteid.

Plastist paindkanalid rajatakse kollektor-süsteemis. Igasse sissepuhke ja väljatõmbe punkti kulgeb eraldi kanal, mistõttu on välditud müra levik üle torustiku. Samuti on kollektor süsteemi lihtsam kavandada, ehitada ja seadistada.

Kvaliteetsemad plastist paindkanalid võimaldavad torustike paigaldust näiteks betooni valusse, põrandakütte alusesse soojustuse kihti või hoone välispiirete soojustuskihi sisse.

Detsentraalse õhujaotuse korral paigaldatakse erinevatesse ruumidesse eraldi lokaalsed ventilatsiooniagregaadid.

Ära jäävad torustikud.

Kasutatakse pigem olemasolevate hoonete (osalisel) rekonstrueerimisel. Puuduseks tsentraalse süsteemiga võrreldes on väiksemad õhuvooluhulgad ja kõrgem müratase.

Õhkjaotussüsteem ComfoSystems:

ComfoTube

Zehnder Comfotube 90 on kõigest 90 mm kõrge ümar plastist hügieeniline antistaatilise sisepinnaga kahekihiline paindkanalisüsteem. 

Zehnder Grupi hügieeniline antistaatilise sisepinnaga kollektor süsteemis õhujaotuslahendus on välja töötatud 1990-ndatel aastatel Šveitsis spetsiaalselt kompaktse paigalduse ja renoveerimisprojektide tarvis. Comfotube 90/75 ümarkanalitelt on võimalik minna üle ka Zehnder Flat 51 lapikkanalile.

Kollektoritena kasutatakse Zehnder ComfoWell tootesarja mürasummuti/jaotuskaste (4, 6, 8, 10 või 12 ühendust).

Soovituslik õhuvooluhulk ühe 90 mm kanali kohta sissepuhkel: <15 l/s
Soovituslik õhuvooluhulk ühe 75 mm kanali kohta väljatõmbel: <8 l/s

Puhastamine https://www.youtube.com/watch?v=ZGHFYE5aSuM

Zehnder Flat 51on kõigest 51 mm kõrge lapik plastist hügieeniline antistaatilise sisepinnagakahekihiline paindkanalisüsteem. ZehnderGrupi hügieenilineantistaatilise sisepinnaga kollektor süsteemis õhujaotuslahendus on väljatöötatud 1990-ndatel aastatel Šveitsis spetsiaalselt kompaktse paigalduse jarenoveerimisprojektide tarvis. Flat 51 lapikkanalitelt on võimalik minna üleka Zehnder Comfotube 90 ja 75 ümarkanalitele. Lapikkanalite juures võib kollektoritenakasutada Flat 51 kollektoreid (4 või 6 ühendust) või Zehnder ComfoWell tootesarja mürasummuti/jaotuskaste.
Soovituslik õhuvooluhulk ühe kanali kohtasissepuhkel: <12 l/s
Soovituslik õhuvooluhulk ühe kanali kohtaväljatõmbel: <20 l/s

Paigaldusvideo https://www.youtube.com/watch?v=9fec4xRmiSM